Zasoby dla naszych Klientów

Wszelkie pliki zamieszczone na poniższych stronach są przeznaczone wyłącznie dla klientów posiadających ważne licencje na program. Aktualizacje programów są objęte takimi samymi ograniczeniami jak wersje pierwotne. Rozpowszechnianie w jakiejkolwiek formie pobranych plików bez naszej zgody jest zabronione.

Wejście na poniższe strony wymaga podania nazwy użytkownika i hasła

Udostępnienie haseł dostępu osobom trzecim spowoduje utratę praw do bezpłatnej aktualizacji programów i pomocy technicznej oraz świadczeń gwarancyjnych.

Pomoc zdalna

Instalator programu do zdalnego sterowania komputerem

Program TightVNC wersja 2.8.8 (64-bitowe systemy)

Program TightVNC wersja 2.8.8 (32-bitowe systemy)

Program TeamViewer